Visi & Misi

Satu pusat terapi dikenali ramai dalam Terapi Carakerja (Occupational Therapy) yang berkesan dalam pemulihan carakerja anak-anak (& dewasa) di Malaysia (& global).

  1. Menembusi pasaran servis di pelbagai jenis institusi seperti sekolah, taska, tadika dan lain-lain.
  2. Memberikan khidmat layanan pelanggan yang terbaik untuk menjadi sebuah syarikat peneraju dalam khidmat layanan terapi carakerja nombor #1 serta mempunyai pelanggan yang setia.
  3. Untuk mendapatkan perolehan yang lebih tinggi setiap tahun, mengekalkan kedudukan kewangan dan meningkatkan pelabur sedia ada.

“Seeking And Giving The Greatest Good”

  • Kasih Sayang (Love) – Mewujudkan budaya kasih dan sayang, di mana setiap orang dialu-alukan.
  • Integriti (Integrity) – Memberikan yang terbaik dalam setiap kerja, produk & perkhidmatan, memperolehi penghormatan, kepercayaan dan kredibiliti, serta mempunyai rasa tanggungjawab terhadap prestasi syarikat.
×